Wedstrijdreglement gebruikersvoorwaarden wedstrijd

wedstrijd fiets
Anker

[]

Gebruikersvoorwaarden fietsenwedstrijd

A. INLEIDING

Het wedstrijdreglement hier nader bepaald bevat de voorwaarden en regels die van toepassing zijn voor de deelnemers aan de fietsenwedstrijd die Exellent Electro en Expert Belgium organiseren via hun officiële Facebookpagina’s www.facebook.com/ExellentBelgium en www.facebook.com/expertbelgium en websites www.exellent.be en www.expert.be .

B. DEELNEMINGSVOORWAARDEN

1. Deelname aan deze wedstrijd is mogelijk via de officiële Facebookpagina’s en websites van Exellent Electro en Expert Belgium.

2. Elke natuurlijke persoon gedomicilieerd in België kan deelnemen aan de wedstrijd, behalve de werknemers van de organisator en van elke andere persoon die heeft meegewerkt aan de totstandkoming van de huidige wedstrijd.

3. Elke persoon van 16 jaar of ouder kan deelnemen aan een wedstrijd van Exellent Electro en Expert Belgium. Minderjarigen mogen evenwel deelnemen aan een onlinewedstrijd, als zij de uitdrukkelijke toestemming hebben van een van hun ouders of voogd. Als een minderjarige deelneemt aan een wedstrijd gaan Exellent Electro en Expert Belgium ervan uit dat hij/zij toestemming heeft van zijn/haar ouders/voogd. Als de minderjarige deze toestemming niet kan voorleggen, kan hem of haar op elk ogenblik verdere deelname aan de wedstrijd worden ontzegd, of kan zijn/haar recht op een prijs worden afgenomen.

4. Wanneer er sprake is van deelname door middel van een nepprofiel kan de persoon achter dit profiel op elk ogenblik verdere deelname aan de wedstrijd worden ontzegd, of kan zijn/haar recht op een prijs worden afgenomen. Bij onregelmatigheden of het vervalsen van de wedstrijd, hebben Exellent Electro en Expert Belgium steeds het recht om een deelnemer uit te sluiten voor de wedstrijd.

5. Exellent Electro en Expert Belgium kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor onderbrekingen van de wedstrijd, al dan niet te wijten aan storingen met betrekking tot het internet, de website, het netwerk, de software of de hardware (van derden), noch voor technische problemen en/of problemen veroorzaakt door derden (zoals vertraging, staking, schade, enz.), die de deelname onmogelijk maken.

6. Bij deelname aan een wedstrijd waarbij meerdere prijzen te winnen zijn, heeft elke winnende deelnemer recht op maximaal één prijs.

7. Elke deelnemer kan slechts eenmaal deelnemen aan de wedstrijd.

8. Bij deelname aan een wedstrijd die tegelijk voor Exellent Electro en Expert Belgium loopt, komt de winnende deelnemer van een van beide Facebookpagina’s of websites.

9. Exellent Electro en Expert Belgium verbinden zich ertoe om de prijs te verzenden naar de winnaar binnen België. Verzendkosten buiten België vallen ten laste van de deelnemer.

10. De voorwaarden voor de deelname aan een wedstrijd worden telkens in beknopte vorm op de actiepagina, actieaffiche of het actiebericht meegedeeld, naast dit uitgebreide wedstrijdreglement.

11. Een contante uitbetaling en/of een omruiling van de prijzen is niet mogelijk.

12. Elke weg van rechte is uitgesloten. Exellent Electro en Expert Belgium zijn niet aansprakelijk voor enige schade, direct en/of indirect, die op enige wijze verband houdt met de wedstrijd.

13. Facebook kan niet geassocieerd worden met de wedstrijd en deze wordt op geen enkele wijze ondersteund of uitgevoerd door Facebook. Facebook kan dus ook niet verantwoordelijk worden gesteld bij eventuele problemen.

C. GEGEVENS

1. De deelnemers verschaffen informatie aan Exellent Electro en Expert Belgium en niet aan Facebook.

2. Door deel te nemen aan de wedstrijd stemt elke deelnemer er automatisch mee in dat zijn voornaam en familienaam worden gepubliceerd door Exellent Electro en Expert Belgium en dat hij kan worden vermeld als winnaar van de wedstrijd.

D. WEDSTRIJDVERLOOP

1. Het toekennen van de prijzen aan deelnemende personen zal gebeuren op het einde van de actieperiode door een gemachtigde van Exellent Electro en Expert Belgium.

2. Deelnemingen die worden ingediend voor of na de actieperiode kunnen onder geen beding aanspraak maken op prijzen.

3. De manier waarop de winnaar(s) wordt/worden gekozen kan variëren per wedstrijd en wordt telkens in beknopte vorm op de actiepagina, actieaffiche of het actiebericht meegedeeld, naast dit uitgebreide wedstrijdreglement. In het geval van een "facebook like actie", waarin de wedstrijd bestaat uit het verzamelen van de meeste likes op een Facebookfoto of post op de Exellent Electro of Expert Belgium Facebookpagina, wordt de winnaar gekozen op basis van het totale aantal likes dat een bepaalde foto of post heeft op het moment van de bekendmaking van de winnaar. Enkel de likes die zichtbaar zijn voor de beheerder(s) van de Exellent Electro en Expert Belgium Facebookpagina zijn van toepassing. Likes die niet zichtbaar zijn omwille van de privacy instellingen van een bepaalde gebruiker, kunnen niet in rekenschap gebracht worden.

4. In geval van een ex aequo zal de prijs verloot worden onder alle deelnemers die het juiste antwoord gegeven hebben.

5. Indien er geen enkel juist antwoord gegeven wordt, zal de prijs verloot worden onder alle deelnemers.

6. De winnaars hebben 14 dagen de tijd om hun prijs te claimen.

Naar de wedstrijd

Anker

[]